Please wait... loading
Please wait... loading

Artists 2020

    Yannos Margaziotis
Yannos Margaziotis
   
Christos Komisopoulos
Christos Komisopoulos
Nikos Haliassas
Nikos Haliassas
Alexia Mouza-Arenas
Alexia Mouza-Arenas
Athens String Quartet
Athens String Quartet
12-member chamber orchestra of GNO
12-member chamber orchestra of GNO

12-member chamber orchestra consisting of musicians of Greek National Opera Orchestra
Violins I: Michalis Kolokotronis, Nikos Karagiannis, Dorian Indrizi
Violins II: Stella Karytinou, Evgenios Zimbai, Kalliopi Mitropoulou
Violas: Ilias Sdoukos, Stelios Papanastasis, Krystalia Gaitanou
Celli: Renato Ripo, Marina Kolovou
Double bass: Christos Komisopoulos

Yannos Margaziotis, violin

Alexia Mouza-Arenas, piano

Athens String Quartet of Athens State Orchestra:
Apollon Grammatikopoulos, violin
Panagiotis Tziotis, violin
Paris Anastasiadis, viola
Isidoros Sideris, cello

Christos Komisopoulos, double bass

Nikos Haliassas, conductor